Geniet van de lente dagen met 40% KORTING! - automatisch toegepast!

Permissions instellen voor jouw Minecraft server

Jij wilt natuurlijk niet dat iedereen op jouw server overal toegang tot heeft of deze zomaar uit kan zetten. Maar je wilt misschien wel bepaalde rechten toekennen aan vrienden of leuke extra's geven aan donateurs. In deze tutorial gaan we aan de slag met LuckPerms om precies dit te bereiken!

Plugin downloaden & instellen

Allereerst kunnen we de plugin downloaden op: https://www.spigotmc.org/resources/luckperms-an-advaced-permissions-plugin.28140/. Zorg dat je de meest recente versie download of een versie die werkt op de versie van jouw server.

Na de plugin gedownload te hebben, deze naar de plugins map te hebben verplaatst en de server opnieuw te hebben opgestart kunnen we beginnen met het instellen van de permissions voor jouw server.

Werken met LuckPerms

Om te beginnen moeten we jouw account de rechten geven om te werken met LuckPerms. Dit doen we door in de console het volgende commando te typen: "lp user {jouw Minecraft naam} permission set luckperms.* true".

Voor deze tutorial beperken we ons tot het creëren van een groep met LuckPerms en deze bepaalde permissions te geven en het geven van permissions aan een individuele gebruiker.

Het aanmaken van een groep in LuckPerms

Een groep aanmaken via LuckPerms gaat heel gemakkelijk, voer het volgende commando uit "lp creategroup {ranknaam}". In deze tutorial maak ik een groep aan voor donateurs. Als we nu het commando: "/lp group" uitvoeren dan krijgen we verschillende commando's te zien die we kunnen gebruiken om onze groep te configureren.

Nu we een groep hebben gemaakt moeten we permissions gaan toekennen aan deze groep om mensen in deze groep toestemming te geven tot bepaalde commando's. Dit doen we doormiddel van het volgende commando: "/lp group {ranknaam} permission {permission} set true".

Toelichting én Tip!

Op dit punt wil ik even kort twee dingen toelichten:

Allereerst het antwoord op de vraag; Waar vind ik permissions die ik kan toekennen? Meestal als je een plugin gaat downloaden staat er op de plugin pagina aangegeven wat de commando's en permissions zijn. Soms, bij grotere plugins zoals bijvoorbeeld LuckPerms staat dit op een aparte pagina. Voor LuckPerms is dit: https://github.com/lucko/LuckPerms/wiki/Permissions . Met een beetje zoeken kom je een heel eind!

Ten tweede heb ik een handige tip voor jullie, zo hebben jullie bijvoorbeeld al gemerkt dat als je het commando "/lp group" gebruikt je alle opties krijgt te zien voor dit commando. Dit werkt niet alleen voor het group commando, maar ook voor bijvoorbeeld bij het command "/lp group donateurs permission". Dan krijg je de opties te zien zoals het toekennen van permissions maar ook bijvoorbeeld het info command waarmee je kunt zien welke permissions aan een bepaalde groep zijn toegekend. Op deze manier kun je gemakkelijk achter de opties komen die deze plugin jouw te bieden heeft.

Verder met het aanmaken van een groep

Oké, verder met onze groep! We hebben nu een eerste permission toegevoegd. In mijn geval heb ik de permisisons "fly.on" en "fly.off" toegevoegd aan mijn donateurs groep om de mensen die mijn server steunen een leuke extra te geven.

We hebben nu dus een groep aangemaakt en deze een permission toegekend. Nu moeten we nog een speler toevoegen aan deze groep zodat de speler toegang heeft tot de permissions die wij aan de spelers willen geven. Dit doen we doormiddel van het commando "/lp user {spelernaam} parent set {ranknaam}". Dat was alles! We hebben nu een groep aangemaakt, deze groep permissions toegekend en een speler toegekend aan deze groep.

Let op!

Let op, LuckPerms heeft automatisch de groep default aangemaakt. Aan deze groep worden alle spelers van jouw server automatisch toegevoegd!

Een permission toekennen aan een specifieke speler

Wil je slechts één speler een permission geven? Dan kun je het volgende commando gebruiken: "/lp user {spelernaam} permission {permission} set true". Wil je de permisison weer intrekken? Dan kun je het volgende commando gebruiken: "/lp user {spelernaam} permission {permission} unset". Zó simpel is het!

Extra tip!

Nog een extra tip, met het commando "/lp group editor" krijg je een link die je toegang geeft tot een web omgeving waarin je gemakkelijk jouw groepen en permissions kunt beheren.

Extra informatie over de plugin

Permissions instellen is en blijft ingewikkeld, en dit is slechts een klein gedeelte van de mogelijkheden die een permisisons plugin jouw server kan bieden. Voor meer informatie verwijzen we jou dan ook door naar de wiki van de LuckPerms plugin zelf: https://github.com/lucko/LuckPerms/wiki hier vind je meer informatie over de mogelijkheden van deze plugin. En wie weet komt er binnenkort nog wel een gevorderde blog aan voor permissions!

Succes!

Is het allemaal gelukt?

Als het onverhoopt toch niet allemaal is gelukt, neem dan gewoon even contact op met ons!

Meer informatie?
Of heb je vragen / advies?
Neem contact op via E-mail

Categorieën

5425 weergaven